ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Цей Договір публічної оферти (надалі за текстом – Договір) визначає умови та порядок співпраці між Агентом – ФОП Лошкарьов Кирило Сергійович (ідентифікаційний код 3131417336) та Користувачем.

ТЕРМІНИ

Користувач – це фізична особа, яка користується сайтом Агента (https://ready2way.com/) та/або бажає придбати у Агента послуги з перевезення пасажирів та багажу відповідно до умов, визначених у цьому Договорі, і є стороною цього Договору.
Термін «Квиток» при використанні в тексті цього Договору означає документ у вигляді паперового бланка або його електронне зображення (електронний квиток), який є підтвердженням оплати вартості перевезення Користувачем, передається Агентом Користувачу шляхом направлення на адресу електронної пошти Користувача, у додатки Viber, Telegram, WhatsApp тощо, містить всю необхідну інформацію про придбану Користувачем послугу перевезення та є достатнім доказом набуття права на одержання послуги перевезення.
Перевізник – особа, яка є безпосереднім надавачем та продавцем послуги перевезення, здійснює свою діяльність у відповідності до чинного законодавства України та міжнародного права, та несе відповідальність перед пасажирами за здійснення перевезення.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. На умовах, визначених цим Договором, Агент надає послуги з:
- пошуку відповідного перевізника або перевізників у відповідності до дати, часу та напрямку, обраних Користувачем,
- укладення від імені Користувача договору перевезення (шляхом продажу/придбання Квитка),
- оформлення квитків різних перевізників за-для організації одного замовлення Користувача,
- попереднього продажу квитків різних перевізників,
- бронювання місць,
- замовлення квитка по телефону,
- переоформлення квитка,
- пошуку оптимального розкладу за запитом Користувача,
- попередньої оплати вартості квитка коштами, отриманими від Користувача або власними коштами з наступною компенсацією Користувачем.
1.2. За надані за цим Договором послуги Агент отримує винагороду, що входить до вартості Квитка та визначена, як Агентська винагорода (оплачується перевізником).
1.3. Діючи від імені, за рахунок та в інтересах перевізника, Агент за допомогою інтернет ресурсів продає послугу з перевезення пасажирів автомобільним транспортом – автобусом. Для підтвердження придбаного у Агента права на отримання у перевізника послуги з перевезення Агент передає Користувачу згенерований квиток затвердженого відповідним перевізником зразка та повну інформацію, що стосується перевезення та перевізника.
1.4. Факт перерахування Користувачем грошових коштів в рахунок оплати вартості квитка є підтвердженням того, що Користувач надав свою згоду на обробку його персональних даних (в межах, визначених чинним законодавством України), ознайомлений та погоджується з встановленими відповідним перевізником правилами перевезення, а також підтверджує належне виконання Агентом своїх зобов’язань за цим Договором.
1.5. Агент не має можливості надавати послуги особам, які мають пільги відповідно до законодавства України. Придбати квиток на пільгових умовах Користувач може безпосередньо у перевізника з обов’язковим наданням документів, що підтверджують право на пільги.

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Для ідентифікації Користувача останній зобов’язується надати Агенту наступну інформацію: прізвище та ім’я у відповідності до документів, що посвідчують особу, e-mail адресу та/або номер контактного телефону, що вказується при придбанні Квитка. За необхідності (в залежності від маршруту перевезення) надати копію закордонного паспорта.
2.2. Надання Клієнтом зазначеної в п. 2.1. інформації Агенту означає та підтверджує, що Користувач погоджується та приймає умови цього Договору, а отже набуває прав та обов’язків Користувача, визначених цим Договором.
2.3. Відповідальність за достовірність наданих даних, чинність документів, що посвідчують особу Користувача та осіб, від імені яких він придбаває послуги, збереження та/або доступ до номера телефона та/або e-mail адреси покладається на Користувача.
2.4. Агент за потреби має право здійснювати аудіо запис телефонної розмови з Користувачем та подальше зберігання запису. При цьому не має права без попереднього дозволу Користувача оприлюднювати її та передавати її третім особам, крім випадків, передбачених чинним законодавством України. Такий запис може бути використаний для вирішенні спірних питань між Агентом та Користувачем (або особами, яких він представляє).
2.5. В залежності від обраних Користувачем маршруту, дати, часу, вартості перевезення, класу транспортного засобу тощо Агент здійснює пошук перевізника в погоджені сторонами строки. Для придбання квитка на обраний варіант перевезення Користувач зобов’язується надати Агенту всю необхідну інформацію та здійснити оплату вартості перевезення відповідно до встановленої вартості. Після оплати вартості квитка Агент направляє Користувачеві електронну версію квитка встановленого відповідним перевізником зразка. Відповідальність за чинність квитка несе Агент.
2.6. У випадку відсутності пропозицій перевізників за обраними Користувачем параметрами Агент повідомляє Користувача. Надалі сторони погоджують подальші варіанти пошуку або взаємодії.
2.7. Агент не несе відповідальності за подальші дії Користувача та перевізника, в тому числі, але не виключно, за відміну рейсу, зміну перевізником класу автобуса, дотримання перевізником схеми маршруту, дотримання перевізником та Користувачем порядку повернення вартості квитка, визначених правилами перевезення (затверджених відповідним перевізником) та законодавством України тощо.
2.8. Повернення вартості квитка здійснюється перевізником у відповідності до правил перевезення, затверджених перевізником та чинним законодавством України. У випадку виникнення спорів щодо повернення вартості квитка або інших спорів, що виникли після оплати вартості квитка та направлення Агентом квитка Користувачеві, вирішуються безпосередньо між перевізником та Користувачем.

3. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Користувач має право:
3.1.1. Отримати послуги, визначені цим Договором;
3.1.2. Скористатись квитком у відповідності до обраної дати, часу, місця відправлення та обраного перевізника;
3.1.3. Повернути квиток, на умовах визначених перевізником;
3.1.4. Вимагати компенсації завданих збитків, що виникає з умов цього Договору шляхом направлення відповідного звернення на адресу Агента. Користувач погоджується, що у випадку завдання моральної шкоди Користувачу, діями або бездіяльністю Агента, сума відшкодування, при її доведенні та обґрунтуванні, не може перевищувати суму, яка перевищує 50 (п’ятдесят) відсотків від сплаченої вартості квитка. При цьому Користувач погоджується, що претензії щодо якості перевезення, своєчасності та інших дій перевізника, Агент не розглядає та не відповідає перед Користувачем за дії та послуги перевізника.
3.2. Користувач зобов’язаний:
3.2.1. Здійснити повну попередню оплату Квитка;
3.2.2. Перевірити дату, час, місто/місце відправлення, місто/місце прибуття одразу після придбання Квитка та у випадку невідповідності негайно повідомити про це Агента;
3.2.3. Завчасно прибути до місця відправлення;
3.2.4. Ознайомитись з умовами повернення Квитка та правилами перевезення, дотримуватись їх під час посадки, перевезення, висадки, поверненні квитка;
3.3. Агент має право:
3.3.1. укласти з Користувачем угоду від імені, в інтересах та за рахунок перевізника в межах повноважень, визначених укладеним між Агентом та перевізником договором;
3.3.2. відмовити Користувачу в наданні послуг за цим Договором;
3.3.3. використовувати аудіо запис розмов з Користувачем для вирішення спірних ситуацій між Агентом та Користувачем, в тому числі за участю перевізника.
3.4. Агент зобов’язаний:
3.4.1. у відповідності до цього Договору надати Користувачеві послуги з пошуку перевізника за запитом Користувача та здійснити продаж квитка на обраний варіант перевезення;
3.4.2. своєчасно повідомити перевізника про придбаний Користувачем квиток;
3.4.3. надіслати Користувачу квиток відповідно до форми встановленої і прийнятої перевізником на електронну пошту Користувача або відправити у відповідний месенджер;
3.4.4. здійснити переказ грошових коштів, сплачених Користувачем в рахунок оплати квитка, на розрахунковий рахунок перевізника.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ

4.1. Кошти отримані від Користувача в якості оплати вартості квитка належать перевізнику. Агент здійснює перерахування таких грошових коштів на рахунок відповідного перевізника в порядку, визначеному відповідним договором, укладеним між Агентом та перевізником.
4.2. Користувач одноосібно відповідальний за всі комісійні витрати та інші визначені банком витрати, які можуть бути додані до вартості Квитка під час проведення оплати.

5. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ГАРАНТІЇ СТОРІН

5.1. Користувач та Агент підтверджують згоду з тим, що несуть особисту відповідальність за збереження наданої у зв’язку з укладенням цього Договору конфіденційної інформації. При цьому Агент не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані внаслідок несанкціонованого використання конфіденційної інформації, залишеної Користувачем.
5.2. Агент залишає за собою право використовувати та розкривати інформацію про Користувача або про замовлення Користувача, або третіх осіб, від імені та в інтересах яких Користувач отримав послуги Агента за цим Договором, на умовах дотримання Конфіденційності.
5.3. Агент надає відповідь на письмовий запит про надання інформації про Користувача, що надійшов на нашу адресу з обов’язковим попередженням та отриманням дозволу Сторони, по відношенні до якої здійснюється запит, у тому числі і за запитами відповідних державних чи інших органів уповноважених законом на отримання такої інформації.
5.4. Сторони погоджуються, що Агент зберігає за собою право змінювати правила Конфіденційності в будь-який час для розширенням умов збереження конфіденційної інформації.

6. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.

6.1. Факт перерахування Користувачем грошових коштів в рахунок оплати вартості квитка є підтвердженням того, що Користувач надає згоду та підтверджує, що дані вказані ним достовірні, і Агент має право використати їх для виконання своїх зобов’язань, а також залишити їх для подальшої обробки та збереження, у тому числі, але не обмежуючись, для:
- передачі їх третій стороні, яка тим чи іншим чином пов’язана з цим Договором, або з метою його повного виконання;
- додаткового інформування Користувача про статус виконання рейсу, зміни в його умовах тощо;
- подальшої обробки замовлень Користувача;
- отриманні сервісних повідомлень.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання однією із Сторін зобов’язань за Договором, винна Сторона зобов’язана відшкодувати протилежній Стороні заподіяні і доведені такими діями збитки.
7.2. Користувач особисто несе відповідальність за дотримання умов і правил, затверджених відповідним перевізником, що виконує перевезення, та цього Договору.
7.3. Користувач погоджується відшкодовувати збитки, завдані Агенту внаслідок повідомлення Агенту своїх персональних даних, які не є достовірними на час такого повідомлення.

8. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТОРІН

8.1. Сторона звільняється від відповідальності за порушення умов Договору, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок дії або бездіяльності третьої сторони.
8.2. Користувач розуміє та погоджує, що Агент не несе відповідальності за виконання перевізником своїх зобов’язань як перевізника. Всі спори, що виникають з приводу заподіяння шкоди під час виконання перевезення, з приводу якості перевезення та інші подібні спори, вирішуються перевізником шляхом направлення Користувачем претензії перевізнику. Користувач погоджується, що Агент не несе жодної відповідальності за будь-які прямі, непрямі, побічні та штрафні збитки; а також за незручності пов’язанні з виконанням перевезення (у тому числі, але не обмежуючись, затримки рейсів, скасування рейсів, пропущені стикування рейсів).

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. У всьому іншому, що не врегульовано положеннями цього Договору, Сторони керуються чинним законодавством України.
9.2. Сторони погодили, що датою укладення цього Договору між ними є дата проведення оплати вартості квитка, а номер квитка автоматично є номером Договору.